^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Stowarzyszenia otwarte na współpracę

fioProjekt "Razem możemy więcej", przygotowany przez stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Szprotawie "Jesteśmy aktywni" i Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 "Od Kopernika do Korczaka", dostał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Szprotawie "Jesteśmy aktywni" oraz Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 "Od Kopernika do Korczaka" działając w partnerstwie wystąpiły do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie wspólnego projektu. Jego celem jest przygotowanie kadry do tworzenia projektów i pozyskiwania środków na cele statutowe. Przedsięwzięcie spotkało się z uznaniem komisji konkursowej i zostało dofinansowane.

Realizacja projektu będzie okazją do przeprowadzenia szkoleń i konferencji, w czasie których zatrudnieni specjaliści pomogą członkom organizacji pozarządowych określać własne potrzeby, potrzeby środowisk, w których działają i zdobyć wiedzę w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność.

Do współpracy w ramach projektu, stowarzyszenia zaprosiły trenerów i szkoleniowców z "Fundacji Zielona Akcja" z Legnicy i Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

Więcej na ten temat projekty-szprotawa.pl

Świetlica środowiskowa

Od kwietnia w naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia realizowane w ramach świetlicy środowiskowej, działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 „Od Kopernika do Korczaka”. Trzy razy w tygodniu oferowana jest fachowa pomoc w odrabianiu lekcji oraz gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia ogólnorozwojowe, jak również dodatkowy posiłek. Chętnych uczniów zapraszamy do świetlicy w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Kopernika:
- w poniedziałki – od 15.00 do 16.30
- we wtorki – od 16.00 do 17.30
- w środy – od 16.00 do 17.30

Zakończenie projektu "Samo się nie zrobi"

 

 

 Dnia 21 listopada 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Kierownikiem projektu była Jadwiga Zarzeczna- Rosół, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 „Od Kopernika do Korczaka”, w ramach którego realizowany był projekt, koordynatorem Elżbieta Więckowska, natomiast współrealizatorami Mariola Wołkowska i Wiesław Wojciechowski. Dzięki wspólnym wysiłkom, życzliwości i pomocy uczniów, rodziców oraz nauczycieli Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie zyskał przyjazne miejsce do wypoczynku, rekreacji i wspólnych spotkań przy ognisku. Galeria

Czytaj więcej...

Zaproszenie

Dnia 21.11.2013r. o godz. 15.30 przy ul. Kopernika 22 odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu "Samo się nie zrobi". Serdecznie zapraszamy.

 

Prezes

   Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 "Od Kopernika do Korczaka"

Pomoc dla Patryka

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr1 "Od Kopernika do Korczaka" dofinansowało turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy dla ucznia ZS nr 1 Patryka W. Przez dwa tygodnie Patryk rehabilitował się i odpoczywał nad jeziorem Sołecko w Gościmiu. Na zdjęciu Patryk podczas zajęć z dogoterapii.

Samo się nie zrobi- podsumowanie projektu

Od 1 września 2013 r. trwają prace związane z realizacją projektu ,,Samo się nie zrobi”, który polega na wspólnej pracy na rzecz zagospodarowania terenu przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie. Efekty pracy są już widoczne. Dzięki wspólnym wysiłkom uczniów, nauczycieli i rodziców zostały wykonane następujące prace: posadzone zostały ozdobne krzewy, wykonany został skalnik i miejsce na ognisko. Postawiono również altanę, do której prowadzi chodnik. 

 

Czytaj więcej...

"Samo się nie zrobi"

Logo PAFW-projekt1 rgb wzgorza dalkowskie 

      logo ARFP cmyk jpg  Dzialaj Lokalnie logo rgb

 

 Pod takim hasłem grupa nieformalna ,,Przyjaciele Szkoły” od 1 września 2013 r. rozpoczęła realizację projektu, który polega na wspólnej pracy na rzecz zagospodarowania terenu przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie przy ul. Kopernika 22.

Czytaj więcej...