^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Szkoła Podstawowa - otwarcie pierwszej polskiej szkoły w Szprotawie tuż po wojnie

Jeszcze nie umilkły echa II wojny światowej, a już rozpoczęto przygotowania do otwarcia pierwszej polskiej szkoły w Szprotawie. Dnia 1 września 1945 roku rozpoczęło w niej naukę aż 16 uczniów w wieku od 7 do 18 lat, a ówczesną siedzibą szkoły był budynek przy Placu Ewangelickim 1.

Jak zawsze i w tym przypadku początki oświaty nie były łatwe. Późną jesienią 1945 roku przybywa do miasta duży transport Polaków z kresów wschodnich. Coraz większa liczba polskich dzieci, chcących się uczyć, powoduje, że budynek przy Placu Ewangelickim już jest za mały. Polskie władze oświatowe zostają zmuszone do przeniesienia szkoły w nowe miejsce.

Dopiero w lutym 1946 roku pojawiły się pierwsze dzienniki lekcyjne. Klasy liczyły do 30 uczniów, spośród których większość to uczniowie w wieku 12 - 18 lat. Chęć nauki i ,,bycia" w szkole, spowodowała, że już na początku 1946 roku rozpoczęły swoją działalność Samorząd Szkolny i Spółdzielnia Uczniowska oraz ZHP.

Obecnie szkoła położona jest w samym centrum miasta i mieści się w trzech budynkach: przy ul. Krasińskiego 7, Placu Kościelnym 3 oraz ul. Sienkiewicza 2 (sala gimnastyczna).

Dnia 21 lutego 2004r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Dyrektora szkoły – p. Marioli Bajon - Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała imię Janusza Korczaka – lekarza, pedagoga, publicysty, badacza świata dzieci, który poświęcił życie dla dobra swoich wychowanków.

Decyzją władz miasta w 2011r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka została połączona z Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika i weszła w skład Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie. Dyrektorem nowo powstałej szkoły została p. Jadwiga Zarzeczna-Rosół.

Do SP1 obecnie uczęszcza 517 uczniów w 23 oddziałach.

DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

Walkowiak Zygmunt - 1945

Syrycki Stanisław - 1945

Kwiecień Stanisław

Syrycki Henryk - 1951

Walkowiak Leonarda

Makowski Bolesław

Gembara Zbigniew

Mrozek Antoni - 1971-1979

Biłos Edward (dyr. ZSO w Szprotawie, w skład którego weszła SP1 w 1979r.) 1979 - 1981

Solecki Mieczysław - 1981-1985

Mrozek Antoni - 1985 - 1987

Darski Robert (dyr. ZSO w Szprotawie, w skład którego weszła SP1 w 1979r) - 1987-1992

Popieniuk Zdzisław - 1992-2002

Bajon Mariola - 2002 - 2007

Grażyna Mirowska - p.o. dyrektora SP1 od 01.09.2007 r. do 31.01.2008 r.

Ewa Sawicka - 2008-2011

 

Gimnazjum

Obecne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika to szkoła, która 1 września 1965r. otworzyła swe podwoje jako Szkoła Podstawowa nr 5. Naukę rozpoczęło wówczas 797 uczniów w 20 oddziałach.

Pierwszą Radę Pedagogiczną tworzyło 18 nauczycieli, a pierwszym dyrektorem została pani Leonarda Walkowiak, która tę funkcję pełniła w latach 1965-1966. Szkoła posiadała salę gimnastyczną, świetlicę z zapleczem kuchennym, bibliotekę i gabinet lekarski.

W czerwcu 1966 roku nadano szkole imię Władysława Broniewskiego, co przyczyniło się do wzbogacenia tradycji szkoły i pogłębiania więzi ze środowiskiem lokalnym. W 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 5 została przekształcona w Gimnazjum nr 1, któremu nadano imię Mikołaja Kopernika.

Decyzją władz miasta w 2011r. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka i weszło w skład Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie. Dyrektorem nowo powstałej szkoły została p. Jadwiga Zarzeczna-Rosół.

Do G1 obecnie uczęszcza 227 uczniów w 10 oddziałach.

W Zespole Szkół nr 1 uczy 72 nauczycieli, a nad sprawnością funkcjonowania placówki czuwa 25 pracowników administracji i obsługi.

DYREKTORZY GIMNAZJUM nr 1

Leonarda Walkowiak – 1965-1966

Antoni Rachwalski – 1966-1968

Mieczysław Solecki – 1968-1972

Kazimierz Makuch – 1972-1985

Alicja Jabłońska – 1985-1991

Stefan Gołek – 1991-2011