^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Świetlica środowiskowa

Ciekawe popołudnia w szkole

Od kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Szprotawie przy ul. Kopernika 22 funkcjonuje świetlica środowiskowa.

Uczestnikami zajęć w świetlicy są uczniowie naszej szkoły w wieku od 7 do 15 roku życia, którzy w ramach pomocy koleżeńskiej pomagają sobie przy odrabianiu zadań oraz współorganizują zabawy i zajęcia pod okiem nauczycieli-opiekunów.

Ponadto w czasie pobytu w świetlicy dzieci uczą się aktywnie i mądrze spędzać czas wolny oraz współpracują w grupie i wspólnie przygotowują podwieczorek. Dzięki różnorodności zajęć mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, jak również rozwijać sprawność fizyczną. Jedną z atrakcji jest możliwość uczestniczenia w wycieczkach. Uczniowie byli już dwa razy na basenie w Żaganiu, a przed nimi wycieczka do kina do Zielonej Góry.

Szkoła oferuje bogatą bazę dydaktyczną, udostępniając uczniom boisko szkolne, halę sportową, pracownię informatyczną i inne potrzebne gabinety. Świetlica bez wątpienia spełnia oczekiwania uczniów i rodziców, czego wyrazem jest wysoka frekwencja podczas zajęć.