^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Samo się nie zrobi- podsumowanie projektu

Od 1 września 2013 r. trwają prace związane z realizacją projektu ,,Samo się nie zrobi”, który polega na wspólnej pracy na rzecz zagospodarowania terenu przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie. Efekty pracy są już widoczne. Dzięki wspólnym wysiłkom uczniów, nauczycieli i rodziców zostały wykonane następujące prace: posadzone zostały ozdobne krzewy, wykonany został skalnik i miejsce na ognisko. Postawiono również altanę, do której prowadzi chodnik. 

 

 

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie VIII”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz dzięki zaangażowaniu Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji ,,Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

            Wsparcia finansowego i rzeczowego w realizacji projektu udzielili również lokalni przedsiębiorcy i instytucje, do których należą: Nadleśnictwo w Szprotawie, Firma ,,BEWA” Pana Piotra Białkowskiego z Wiechlic oraz Firma Schroeder z Nowej Koperni. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za okazaną pomoc i dziękujemy za zaangażowanie. Uwieńczeniem naszej pracy i dokonań będzie wspólne ognisko integracyjne, które zorganizujemy w I połowie listopada 2013 r.