^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Dziennikarskim okiem

Dziennikarskim okiem

Warsztaty dziennikarskie dla uczniów gimnazjum

Innowacja „Dziennikarskim okiem” realizowana jest w klasie IIIb gimnazjum. Na zajęcia uczęszczają wszyscy uczniowie z klasy. Tematyka innowacji wynika ze specyfiki klasy „dziennikarsko-artystycznej” i poszerza wiedzę uczniów z zakresu dziennikarstwa oraz wiedzy o kulturze. Program zajęć ma na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę o środkach masowego przekazu, ich formach, języku i funkcjach oraz umożliwić uczniom zaprezentowanie swoich zdolności m.in. artystycznych, literackich.

Młodzi dziennikarze poznali już na zajęciach historię prasy, cechy wybranych gatunków publicystycznych oraz uczyli się redagować własne materiały. Zapoznali się ze specyfiką pracy w redakcji czasopisma na bazie materiałów dostępnych na portalu „Junior Media”. Poznali metodę współczesnego składu tekstu za pomocą nowoczesnych narzędzi komputerowych z których korzystają dzienniki ogólnopolskie.

W lutym 2015 r. powstała szkolna telewizja GIT TV – Gimnazjalny Informator Telewizyjny, który ma własny kanał w serwisie internetowym YouTube. Uczniowie zaprojektowali logo, grafiki charakterystyczne dla programu, powstało wirtualne studio. Po czasie został zakupiony sprzęt, który umożliwił stworzenie telewizyjnego studia m.in. profesjonalne oświetlenie oraz bluescreen, umożliwiający nagrywanie efektów specjalnych.

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie do pracy wszystkich uczniów i wykorzystanie ich mocnych stron, dlatego klasa, która w całości tworzy zespół redakcyjny, została podzielona na konkretne zespoły, m.in. dziennikarzy, operatorów kamer, redaktorów, lektorów czy dział graficzny. Uczniowie sami zgłaszali się do wybranych sekcji a przydzielane im zadania i ćwiczenia poszerzają ich wiedzę oraz dają szansę zaprezentowania rozmaitych zdolności.

Zajęcia mają głównie formę warsztatów, podczas których uczniowie pracują indywidualnie lub w grupach zadaniowych. Wykonują ćwiczenia redakcyjne na kartach pracy, nagrywają materiały video, opracowują programy autorskie, samodzielnie przygotowują materiały graficzne i dźwiękowe. Głównym celem przygotowanych programów jest prezentacja szeroko rozumianego życia szkoły. Dziennikarze przygotowują relację z imprez szkolnych i lokalnych, prezentują sondy (program „Kij w mrowisko”), wywiady, programy prezentujące uczniowskie pasje, a także tworzą programy autorskie np. kącik iluzji „Magnes”.

Zajęcia odbywają się nie tylko w sali lekcyjnej czy studiu telewizyjnym, ale realizowane są także w formie wycieczek, podczas których uczniowie szukają inspiracji do własnych materiałów – tematów do programów. W ramach innowacji klasa uczestniczy w imprezach kulturalnych, wernisażach w Szprotawskim Domu Kultury, spotkaniach autorskich m.in. z dziennikarzami czy pisarzami.

W planach są kolejne programy autorskie wzbogacające program informacyjny o kącik muzyczny, magazyn porad i nowinek ze świata technologii i nauki.

                                        

Dominik Burchard