^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Ubezpieczenie 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DZIECI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

TU COMPENSA S.A.

Pobierz PDF

Polisa typ 184 nr 001006843

 

ZAKRES PODSTAWOWY SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA

Śmierć w wyniku NNW

12.000ZŁ

Śmierć w wyniku NNW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru

6.000ZŁ

Dodatkowa suma ubezpieczenia

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW

12.000ZŁ

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

6.000ZŁ

Dodatkowa suma ubezpieczenia

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia

200zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NNW w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

180zł

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NNW

4.800zł

ZAKRES DODATKOWY SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia

4.800zł

Klauzula nr 5- zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki

10zł/ za dzień

Klauzula nr 6- zwrot kosztów rehabilitacji

4.800zł

Klauzula nr 7- zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, lub nabycia środków specjalnych

4.800ZŁ

Klauzula nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej

6.000ZŁ

Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NNW

1.500zł
SKŁADKA NNW ZA OSOBĘ 36ZŁ

Forma zgłoszenia szkody:

1. Pisemnie za posrednictwem poczty na adres:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

z dopiskiem "szkoda NNW Szkolne"

2. Osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy

3. Za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl