^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

AROUND THE WORLD WITH POSTCARDS

Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom, że nauka języka angielskiego nie odbywa się tylko w szkole, w klasie ale ma odniesienie w świecie rzeczywistym i dzięki znajomości języka angielskiego zostaną zrozumiani na całym świecie. Ponadto, projekt ma na celu zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy nad poszerzaniem własnych sprawności językowych. W ramach projektu szkoły wymieniają pocztówki bądź listy. Uczniowie dopasowani są do siebie pod względem wieku. Ważnym elementem jest aby wymiana obywała się przynajmniej raz w miesiącu z daną szkołą a listy bądź pocztówki były wykonane i napisane samodzielnie przez uczniów. Koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Korzec, która odpowiada również za kontakty ze szkołami i nauczycielami języka angielskiego z pozostałych krajów, natomiast klasy zgłoszone w projekcie to klasy: IIIC, IVA oraz VB SP.
Na dzień dzisiejszy nasze pocztówki powędrowały do uczniów z Serbii, Mołdawii, Grecji i Ukrainy i to właśnie szkoła podstawowa nr 252 w Kijowie. Czekamy na resztę odpowiedzi i powoli zbieramy kartki i listy do wysłania do kolejnych krajów.

IMG 20170103 125632

Otrzymane 1