^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Intuicja i logika,czyli wzór na umysł ścisły

Semenowicz

Już trzeci rok w kl. IIIa, a drugi w kl. IIa realizowana jest innowacja pedagogiczna "Logika i intuicja, czyli wzór na umysł ścisły". Klasy te raz w tygodniu mają dodatkowe zajęcia.

Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych w nauce matematyki, również w kolejnym etapie nauki. Ma również na celu wprowadzenie możliwości zdobycia przez uczniów większej wiedzy i umiejętności praktycznych. Na zajęciach uczniowie dodatkowo zdobywają podstawową wiedzę ekonomiczną, pojawia się większa ilość zadań problemowych.

Dorosły człowiek na każdym kroku staje przed koniecznością dokonywania pewnych wyborów ekonomicznych: co kupić dziś, a zakup czego odłożyć na później; czy zaryzykować i wziąć pożyczkę, która pozwoli na zwiększenie dynamiki działania i rozwój firmy, ale którą trzeba będzie wraz z odsetkami spłacić w ustalonym terminie, czy też postawić na powolny rozwój i radzenie sobie we własnym zakresie; co zrobić z posiadanymi pieniędzmi, żeby przyniosły one możliwie największy zysk. Wiedzę potrzebną do podejmowania tego typu decyzji uczniowie zdobywają na lekcjach matematyki.

W ramach innowacji przewidziane są warsztaty wyjazdowe na UZ w Zielonej Górze. Uczniowie w ramach innowacji są także przygotowywani do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Matematyka może być dla uczniów nauką ciekawą i przyjemną.  To nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również umiejętność wykorzystania jej w życiu codziennym, w sytuacjach praktycznych. Dzięki temu uczenie się tego przedmiotu jest skuteczniejsze, co nie pozostaje bez znaczenia podczas zdawania egzaminu gimnazjalnego, a w przyszłości także obowiązkowego egzaminu maturalnego.

Uczniowie bardzo chętnie pracują na tych zajęciach, samodzielnie wyszukują ciekawe zadania i proponują je klasie.

Dorota Semenowicz