^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Pokaż swój talent

Kiendys

Innowacja ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej z wychowania fizycznego. Skierowana jest do dziewcząt z klas I-III gimnazjum i IV-VI szkoły podstawowej, realizowana w trzech kolejnych latach nauki w Zespole Szkół nr 1 w Szprotawie. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki artystycznej. Program zajęć opracowany i dostosowany do możliwości oraz potrzeb dzieci, dający możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, dbający o stronę fizyczną, kształtujący wartości i postawy jakie powinny cechować młodego człowieka. Zajęcia ponadto mają wpłynąć na rozwój współpracy w grupie, kreatywność, tolerancję i konsekwencję w dążeniu do celu. Projekt realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych w ilości 1 godzinę tygodniowo.

Anna Kiendyś