^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

ZMIENIA ŻYCIE, OTWIERA UMYSŁY - program ERASMUS+

Zespół Szkół nr 1 w Szprotawie, jako jedna z dwóch szkół w województwie lubuskim otrzymała w konkursie 2016 w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna dofinansowanie na realizację projektu pt: „Sięgnij GWIAZD – od potrzeb do marzeń”. Projekt ma celu poprawę jakości pracy szkoły. W przedsięwzięciu zaplanowano udział 12 pracowników: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, pedagogów szkolnych, nauczycieli języka polskiego, przedmiotów ścisłych, wychowania fizycznego oraz dyrektora szkoły. Nauczyciele będą uczestniczyć w zagranicznych kursach językowych - metodycznych lub doskonalących znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Poznają oni metody pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku. Udział w zagranicznych kursach językowych będzie początkiem nowych działań w zakresie edukacji uczniów, wzmocnienia możliwości nawiązywania nowych międzynarodowych kontaktów, rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły. Z pewnością projekt przyczyni się do wzrostu poziomu kształcenia w placówce. Potrwa on dwa lata i jest żywym przykładem idei uczenia się przez całe życie.

erasmus
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+