^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Czerwiec miesiącem sukcesów językowych uczniów ZS1

Z wielką radością informujemy o kolejnych sukcesach językowych naszych uczniów. Tym razem na pochwałę zasłużyło dwóch uczniów ZS1: Michał Sul z klasy 3C SP1 i Piotr Ligaj z klasy 3A G1, którzy osiągnęli 8. stopień w 9-stopniowej skali staninowej w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zakwalifikowali się tym samym do kategorii uczniów z wynikiem dobrym. Wyniki konkursu, jak co roku, zostały sklasyfikowane wg skali staninowej. Wprowadzenie takiej skali daje możliwość porównywania wyników uzyskanych w różnych kategoriach testu oraz pomiędzy klasami w danej kategorii (w podkategoriach). Wszystkie wyniki uczniów z danej klasy, uczestniczących w konkursie, zostały uporządkowane wg liczby uzyskanych punktów i podzielone na 9 nierównych przedziałów - staninów. Pierwszy stanin obejmuje 4% uczniów o najniższych wynikach, drugi 7% kolejnych uczniów, trzeci - 12%, czwarty - 17%, piąty - 20%, szósty ponownie 17%, siódmy - 12%, ósmy - 7%, dziewiąty - 4% uczniów, tym razem o najwyższych wynikach. A więc wynik ulokowany, np. w staninie szóstym jest lepszy, niż grupa średnich wyników (te mieszczą się w środkowym piątym staninie), a wynik ze staninu siódmego - jeszcze lepszy. Serdeczne gratulacje!