^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 jest uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W tym roku pierwszy dzień października na długo zapadnie w pamięci pierwszaków, ich rodziców i najbliższych, jako dzień oficjalnego wstąpienia do braci uczniowskiej szkoły imienia Janusza Korczaka. Gościem honorowym uroczystości był Król Maciuś I - postać z książki naszego patrona.

Uczniowie zaśpiewali piosenki oraz udowodnili swą postawą, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Pasowanie na ucznia "wielkim piórem" było tylko tego potwierdzeniem. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie i uroczyście przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych oraz książeczek SKO. Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez p. Burmistrza Szprotawy, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Radę Rodziców.

 

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech,
a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.