^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Matematyka bez granic

 Rogalińska

Autorką innowacji "Matematyka bez granic. Podróż w nieznane" jest p.Monika Rogalińska.Innowacja obejmuje swoim zakresem zajęcia z przedmiotów: matemaytki, informatyki i plastyki. Zajęciami zostały objęte cztery grupy uczniów gimnazjum rozpoczynających naukę w I klasie w roku szkolnym 2016/17.Każda z grup bedzie realizować zajęcia przez jeden semestr w I lub II klasie.

  Głównym założeniem innowacji jest pokazanie, że matematyka istnieje od zarania dziejów wpływa na współczesny stan nauk przyrodniczych oraz technologii, a także na inne dziedziny aktywności człowieka. Kolejnym założeniem innowacji jest rozwijanie logicznego myśleniau uczniów poprzez gry i zabawy matematyczne.

  W ramach prowadzonych zajęć uczniowie poznali najstarsze zadania matematyczne. Uczniowie rozwiązywali zadania w języku angielskim. Odbyli wycieczkę po Szprotawie poszukując matematyki w przyrodzie i architekturze.Rozwiazywali krzyżówki i rebusy matematyczne. Zapoznali się z życiorysami wybitnych matematyków.Wykonywali matematyczne origami (zdjęcia) Poznali iluzje matematyczne.

Halina Maleszka