^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Spotkania ze sztuką. Odkryj w sobie duszę artysty!

Burchard2

Proponowana innowacja przewiduje godzinę zajęć tygodniowo, które przeznaczone zostaną na pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej sztuki, wiedzy o kulturze oraz rozwijaniu zdolności artystycznych. Zajęcia będą realizowane w czterech grupach uczniów gimnazjum w klasie I i II przez okres jednego semestru. Program ma na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę o dziedzinach sztuki, jej zadaniach, historii rozwoju czy kierunkach w sposób niekonwencjonalny, ciekawy dla uczniów, głównie oparty na metodzie zajęć praktycznych, warsztatach. Tematy będą dotyczyć zarówno sztuk pięknych (malarstwa, rzeźby, muzyki czy architektury), jak i współczesnych form wyrazu artystycznego m.in. murali, instalacji video, happeningów, graffiti. Uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat sztuki poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych (koncertach, wystawach), a także podczas warsztatów artystycznych m. in. plastycznych, filmowych, fotograficznych. Jednym z założeń jest pomysł, aby każdy cykl zajęć poświęconych danej dziedzinie sztuki zakończył się stworzeniem wyjątkowego dzieła przez każdego „młodego artystę”, a prace zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej w formie wystawy, prezentacji lub filmu.

Czytaj więcej...