^ Do góry

Strona archiwalna

"Gaudium in litteris est - radość jest w nauce"

Dziennikarskim okiem

Dziennikarskim okiem

Warsztaty dziennikarskie dla uczniów gimnazjum

Innowacja „Dziennikarskim okiem” realizowana jest w klasie IIIb gimnazjum. Na zajęcia uczęszczają wszyscy uczniowie z klasy. Tematyka innowacji wynika ze specyfiki klasy „dziennikarsko-artystycznej” i poszerza wiedzę uczniów z zakresu dziennikarstwa oraz wiedzy o kulturze. Program zajęć ma na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę o środkach masowego przekazu, ich formach, języku i funkcjach oraz umożliwić uczniom zaprezentowanie swoich zdolności m.in. artystycznych, literackich.

Czytaj więcej...

Dziennikarskim okiem

chmiel

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Innowacja pedagogiczna ma umożliwić uczniom poznanie zawodu dziennikarza poprzez doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów współczesnych, zwłaszcza o charakterze popularnonaukowym i publicystycznym, redagowania dziennikarskich form wypowiedzi, poszukiwania różnych możliwości rozwiązywania dostrzeżonych problemów, zdobywania praktycznych umiejętności redakcyjnych i wydawniczych.

Czytaj więcej...